Životaschopnost automatického systému na parkování kol

V některých českých městech se v posledních letech objevují různé automatické systémy na parkování jízdních kol (označované například jako „cyklověže“, „věžové kolárny“, „cyklodomy“ apod.). Chcete si zjistit, jaká je návratnost takové investice?

Na základě veřejně dostupných dat realizovaných projektů jsme sestavili jednoduchou kalkulačku, která vypočítá případnou ziskovost takové investice.

Mnoho investorů počítá při pořízení věže s dotacemi (což jsou ostatně peníze, které nakonec zaplatíme všichni). Cílem kalkulačky je mimo jiné ukázat, do jaké míry je investice do zařízení životaschopná sama o sobě.

Přednastavené hodnoty použité k výpočtu vycházejí ze skutečných hodnot zjištěných u podobných (již realizovaných) zařízení. Co se týká životnosti, po kterou bude zařízení splňovat technické požadavky bez nutnosti další investice, je nastavena předpokládaná výchozí životnost 15 let. Jedná se spíše o zařízení než stavbu, takže lze očekávat životnost v rozmezí 10–25 let.

Ve výpočtu není zohledněn nefinanční přínos, který takové zařízení přinese. Slouží spíše k finančnímu porovnání s konvenčními způsoby uložení kol (stojany), které za řádově nižší náklady nabízejí podobnou službu, přestože nemusejí působit tak líbivě a stříhání pásky při jejich zprovoznění nevypadá tak hezky.

Míra využití / obsazenost cyklodomu záleží také na praktičnosti automatizovaného řešení, kde je důležitým faktorem rychlosti použití – pokud je zákazník obsloužen cca za 30–60 sekund a zařízení nedokáže obsloužit více zákazníků najednou, může se stát, že v době dopravní špičky, kdy například na nádraží přijede několik vlaků, budou zákazníci čekat na své kolo několik minut.

Nepředpokládá se, že by takové zařízení mělo pro město generovat zisk. Otázkou ale je, jak velkou zátěží se pro město může stát mimo období konjunktury.

Zdroje:

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/cyklovez-si-musi-na-svuj-provoz-vydelat/

http://www.prerovske-noviny.cz/vase-clanky/bajecny-cyklodum

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/cyklovez-vez-kola-systematica-firma-hradec-demolice-hotel-cernigov-mesto-kralovehradecky.A190404_468220_hradec-zpravy_tuu